Tin nội bộ

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Ngành Y tế về việc tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” cho CCVC-LĐ nhân “Tháng công nhân” năm 2017, Công đoàn Bệnh viện BVSK Tâm thần tỉnh Quảng  Ninh…

Tin nội bộ

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-BVBVSKTT ngày 16/10/2017 của Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần,   Bệnh viện Bảo vệ sức…

Tin nội bộ

Căn cứ Quyết định số  480/QĐ-BVBVSKTT ngày 02/11/2017 của Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần năm 2017,   Bệnh viện Bảo vệ sức…

Tin nội bộ

Nhằm nâng cao kiến thức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh và kỹ năng giao tiếp ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phòng Điều dưỡng đã tổ chức thi kiểm tra chuyên môn điều dưỡng viên năm 2018 với mực đích: (1) Nâng cao kiến thức chuyên môn…

Tin nội bộ

 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 – Bệnh viện: BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHOẺ TÂM THẦN QUẢNG NINH – Địa chỉ chi tiết: Số 14 Ngõ 361 Đường Đặng Châu Tuệ – Phường Quang Hanh – Thành phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh – Số giấy…