Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần năm 2017 

Căn cứ
Quyết định số  480/QĐ-BVBVSKTT ngày 02/11/2017
của Giám đốc
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần về việc phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện bảo vệ sức
khỏe tâm thần năm 2017,

 

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm
thần
thông
báo kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

 

          1. Tên
nhà thầu trúng thầu:

 

          – Công ty TNHH
thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC

 

          – Địa chỉ: Số 9, ngõ 773/1, đường Giải
Phóng, Phường Giáp Bát, Quận      Hoàng
Mai, Hà Nội,

 

          2. Giá trúng thầu: 1.601.600.000 đ (Một tỷ, sáu trăm
linh một triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

 

3. Hình
thức hợp đồng: Trọn gói

 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60
ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 

5. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết
hợp đồng: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 05/11/2017.