Liên hệ

 Họ tên:
 Email:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Tiêu đề:
 Nội dung:
 Mã bảo vệ  

Bệnh viện BVSK Tâm Thần Quảng Ninh
Km 11 Đường Đặng Châu Tuệ Phường Quang Hanh Thị xã Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh
Tel 0203.6526931 – 0203.6526907

Email: contact@benhvientamthanquangninh.com

Website: https://benhvientamthanquangninh.com