QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH

logo bv copy 2 (3)

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC

HƯỞNG BHXH

Căn cứ pháp lý

Luật BHXH số 58/2014/QH13

Thông số 14/2016/TT-BYT hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều
c
a Luật bo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Nơi tiếp nhận

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6,
trừ Lễ, Tết)

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 01 ngày

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Trong quá trình khám bệnh,
chữa bệnh, Bác sỹ căn cứ vào tình trạng diễn biến, chẩn đoán để đưa ra quyết
định cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH cho người bệnh (theo danh mục bệnh dài
ngày)

– Bước 2: Bác sỹ viết và ký giấy
nghỉ việc hưởng BHXH.

– Bước 3: Nhân viên y tế trình
Lãnh đạo ký, đóng dấu giấy nghỉ việc hưởng BHXH

– Bước 4: gửi giấy giấy nghỉ việc
hưởng BHXH cho bệnh nhân/người nhà người bệnh.

Lệ phí

Không phải đóng lệ phí