Thuốc

1. EMA: Các biện pháp mới nhằm tránh phơi nhiễm với valproat trong thai kỳ, khuyến cáo từ CMDh   4. Lyrica CR               FDA đã chấp thuận pregabalin phóng thích kéo dài dạng viên nén CV (Lyrica CR) vào ngày 12/10/2017.               Lyrica CR được chỉ định kiểm soát cơn đau do nguyên…