Bệnh tâm thần

Ngày 10/10 hàng năm được chọn là ngày Sức khỏe tâm thần Thế giới. Nhân ngày này, Liên đoàn Sức khỏe Tâm thần Thế giới (WFMH) – một tổ chức bảo vệ sức khỏe tâm thần toàn cầu có các thành viên ở hơn 150 quốc gia lựa chọn một chủ đề và phát triển, phổ…