Bệnh tâm thần

Ngày 10/10 hàng năm được chọn là ngày Sức khỏe tâm thần Thế giới. Nhân ngày này, Liên đoàn Sức khỏe Tâm thần Thế giới (WFMH) – một tổ chức bảo vệ sức khỏe tâm thần toàn cầu có các thành viên ở hơn 150 quốc gia lựa chọn một chủ đề và phát triển, phổ…

Bệnh tâm thần

TRẦM CẢM Ở NGƯỜI GIÀ 1. Đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi +       Trầm cảm nhẹ xuất hiện đơn độc +       Trầm cảm nặng xuất hiện đơn độc +       Trầm cảm nặng tái diễn (trầm uất) +       Trầm cảm di chứng của các rối loạn tâm thần +       Trầm…