Bệnh viện tổ chức thi khảo sát chuyên môn cho khối Điều dưỡng viên năm 2018

Nhằm nâng cao kiến thức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc
người bệnh và kỹ năng giao tiếp ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh
, phòng Điều dưỡng đã tổ chức thi kiểm tra chuyên môn điều dưỡng viên năm 2018 với mực đích: (1) Nâng cao kiến thức
chuyên môn về công tác chăm sóc người bệnh toàn diện; (2)
 Nâng cao và thay
đổi thái độ phong cách phục vụ của điều dưỡng viên hướng tới sự hài lòng của
người bệnh; (3) 
Tạo phong trào học
tập và cập nhật kiến thức sâu rộng cả về lý thuyết lẫn thực hành, kỹ năng giao
tiếp cho khối điều dưỡng trong bệnh viện; (
4) Đảm bảo thực hiện
tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; (
5) Nâng cao kỹ năng
sử dụng tin học và phần mềm bệnh viện.

Đối tượng dự thi: (1)Phần thi thực hành: Tất cả
các điều dưỡng viên của bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh
, kể cả điều dưỡng
trưởng khoa; (2) 
Phần thi lý thuyết: Tất
cả các điều dưỡng viên trong bệnh viện có thời gian tham gia công tác chuyên
môn từ 15 năm trở xuống (Kể cả hợp đồng + học việc)
.

Nội
dung: C
hăm sóc sức khỏe
tâm thần + Quy trình kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh + Quy định về y đức,
quy tắc ứng xử + Nguyên tắc 5S trong y tế + Kiểm soát nhiễm khuẩn + kiến thức
tin học trong y học

          Hình thức và thời gian tổ chức thi: (1) Thi
lý thuyết:
Tổ chức thi trắc nghiệm trên phần mền máy tính vào ngày 16/10/2018; (2) Thi thực hành: Thực hiện các thao tác kỹ
thuật trên phần mềm máy tính về các thủ tục cho bệnh nhân vào viện và thanh
toán bệnh nhân ra viện, bệnh nhân đến khám ngoại trú, thực hiện các chỉ định
theo y lệnh, báo ăn cho bệnh nhân, tổ chức vào ng
ày 09/ 10 –
11/10/ 2018: Thi thực hành phần mền máy tính.

Hội thi đã diễn ra nghiêm túc, trung thực với kết qủa: (1) 
thuyết:
100% đạt loại khá và giỏi; (2) Thực
hành: 
Giỏi: 42,86%, Khá: 7,15%, Trung bình: 47,62%. Nhóm điều dưỡng trưởng khoa: Đạt yêu cầu.