Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần

Căn cứ
Quyết định số 446/QĐ-BVBVSKTT ngày 16/10/2017 của Giám đốc
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe
tâm thần
về
việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang thiết bị công
nghệ thông tin cho Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần,

 

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần
thông báo
kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công
ty
TNHH
Điện tử tin học Thành Nam

 

Địa
chỉ:
Tầng 2,
số nhà 829 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

2. Giá
trúng thầu:
780.450.000 đồng (Bảy trăm tám mươi triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng
chẵn)
.

 

3. Hình
thức hợp đồng: Trọn gói

 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60
ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 

5. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết
hợp đồng: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 20/10/2017.