Quy trình

QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE   SỞ Y TẾ QUẢNG NINH   BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN   QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM…

Quy trình, Tin nội bộ

 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 – Bệnh viện: BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHOẺ TÂM THẦN QUẢNG NINH – Địa chỉ chi tiết: Số 14 Ngõ 361 Đường Đặng Châu Tuệ – Phường Quang Hanh – Thành phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh – Số giấy…