QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHUYỂN TUYẾN

logo bv copy 2 (3)

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

 

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHUYỂN TUYẾN

 

Căn cứ pháp lý

 

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

 

Thông
số 40/2015 của BYT ngày 16/11/2015 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Thông tư số 14/2014
của BYT ngày 14/4/2015 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh.

 

Nơi tiếp nhận

 

Khoa Khám bệnh, Các khoa lâm sàng, Thường trực cấp cứu- Bệnh viện
Bảo vệ sức khỏe tâm thần

 

Thời gian tiếp nhận

 

24/24h

 

Thời hạn giải quyết

 

Trong ngày

 

Trình tự thực hiện

 

– Bước 1: Trong quá trình khám bệnh,
chữa bệnh, Bác sỹ căn cứ vào tình trạng diễn biến của người bệnh hoặc sau khi
tổ chức hội chẩn để đưa ra quyết định chuyển tuyến cho người bệnh

 

– Bước 2: Bác sỹ thông báo cho
người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp cho người bệnh về lý do chuyển tuyến.

 

– Bước 3: Bác sỹ viết giấy chuyển
tuyến, lấy số và vào sổ chuyển tuyến.

 

– Bước 4: Nhân viên y tế trình
Lãnh đạo ký, đóng dấu giấy chuyển tuyến

 

– Bước 5: gửi giấy chuyển tuyến cho
bệnh nhân/người nhà hoặc nhân viên y tế đi cùng chuyển tuyến cho người bệnh.

 

Lệ phí

 

Không phải đóng lệ phí