Sốc: Bệnh nhi 2 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn khiến nhãn cầu trật khỏi …