Kế hoạch ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác quản lý và khám chữa bệnh

  SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

BỆNH VIỆN BVSK TÂM THẦN

 

Độc lập – Tự
do – Hạnh phúc

 

 

 

Số: 20 /KH-BVBVSKTT

 

Cẩm Phả, ngày 14 tháng  02
năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

NĂM 2017

 

 

          Căn cứ
thông tư 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

 

          Căn cứ
các kết quả nghiệm thu đề tài của Sở Y tế Quảng Ninh

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013
– 201
6;

 

          Nhằm
tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn,
chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng có thể cho người bệnh và nhân viên
y tế, Phòng Kế hoạch tổng hợp & Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe
tâm thần xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng các kết quả đề tài nghiên cứu
khoa học
của Bệnh viện và một số nghiên cứu trong nước
vào công tác quản lý và khám bệnh, chữa bệnh năm 201
7
với nội dung như sau:

 

I. Mục
tiêu

 

1. Mục
tiêu tổng quát

 

          Cải
tiến hoạt động bệnh viện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Bảo
vệ sức khỏe tâm thần, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

 

2. Mục
tiêu cụ thể:

 

          – Nâng
cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian nằm
viện.

 

          –
Nâng cao năng lực trong chẩn đoán và điều trị rối loạn loạn thần do sử dụng các
chất ma túy tổng hợp dạng ATS
, bệnh động kinh, các rối loạn
giấc ngủ.

 

          – Triển
khai tốt các hoạt động về y đức, giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách thái độ
phục vụ mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

 

II. Nội
dung kế hoạch

 

          Ứng dụng
một số đề tài nghiên cứu khoa học vào công tác
quản lý, chuyên môn năm 201
7 tại Bệnh viện Bảo
vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, cụ thể như sau:

 

1. Đề tài: “Ứng dụng
các phương pháp điều trị các rối loạn tâm thần ở bệnh nhân sử dụng ma túy tổng
hợp dạng amphetamine

 

Chủ nhiệm đề tài:           Ths
Vũ Minh Hạnh và cộng sự

 

Cấp đề tài:                      cấp
ngành (Sở Y tế Quảng Ninh)

 

Thời gian ứng dụng:       năm
2017

 

Lý do ứng dụng: số lượng bệnh nhân có rối loạn tâm thần
do sử dụng các chất ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, hiện chưa có thuốc đặc
hiệu điều trị nghiện ma túy tổng hợp, chủ yếu là điều trị triệu chứng.

 

2. Đề tài: “Nguyên cứu một số nguyên nhân gây mất ngủ ở bệnh
nhân đến khám bệnh tại khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng
Ninh

 

Người thực hiện:             BS
CKI Bùi Tiến Dũng và cộng sự

 

Cấp đề tài:                      cấp
cơ sở (BV BVSK tâm thần)

 

Thời gian ứng dụng:       năm
2017

 

Lý do: mất ngủ có nhiều nguyên nhân, cần xác định rõ để
có thể tư vấn và điều trị phù hợp cho người bệnh.

 

3. Đề tài: “Thực trạng kỹ
năng giao tiếp của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần

 

Người thực hiện:             Mai
Hùng Sơn và cộng sự

 

Cấp đề tài:                      cấp
cơ sở (BV BVSK tâm thần)

 

Thời gian ứng dụng:       năm
2017

 

Lý do ứng dụng: y đức, giao tiếp đã từng bước được cải
thiện, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn hiện tượng ứng xử giao tiếp chưa phù hợp.

 

4. Đề tài: “Nghiên
cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân
động kinh cục bộ phức tạp”.

 

Chủ nhiệm đề tài:           Nguyễn
Doãn Phương, Phụ trách Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

 

Cấp đề tài:                      luận
án Tiến sỹ, học viện Quân Y

 

Thời gian ứng dụng:       năm
2017

 

Lý do ứng dụng: nhiều bệnh nhân động kinh có rối loạn
tâm thần đồng thời, do vậy cần nhận biết sớm để chẩn đoán đúng và điều trị phù
hợp

 

5. Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng Clonidine
trong hỗ trợ điều trị hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện”

 

Chủ nhiệm đề tài:           Bùi
Hồng Tâm và cộng sự

 

Cấp đề tài:                      cấp
cơ sở

 

                   Thời gian ứng dụng:       năm 2017

 

                   Lý do ứng dụng: bệnh nhân cai
nghiện heroin thường có nhiều triệu chứng gây khó chịu, thuốc Clonidin
(catapress) giúp bệnh nhân nhanh chóng vượt qua hội chứng cai.

 

III. Triển
khai thực hiện

 

– Tổ QLCL phối hợp với phòng KHTH – CĐT, các chủ nhiệm
đề tài phổ biến, sinh hoạt khoa học về kết quả
các đề
tài cho toàn bộ Y Bác sỹ, điều dưỡng viên của bệnh viện.

 

Các khoa Lâm sàng ứng dụng kết
quả nghiên cứu trong chẩn đoán và điều trị
các rối loạn
tâm thần, động kinh tại Bệnh viện.

 

– Phòng Điều dưỡng phối hợp với tổ chức công đoàn
trong việc triển khai tập huấn, xây dựng các phong trào thi đua nâng cao y đức,
giao tiếp ứng xử cho cán bộ viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện.

 

– Tổ QLCL và phòng KHTH – CĐT giám sát, kiểm tra việc
thực hiện kế hoạch ứng dụng các kết quả NCKH tại các khoa liên quan.

 

– Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì, phối hợp với
phòng Điều dưỡng, tổ chức Công đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện
y đức và giao tiếp ứng xử trong bệnh viện.

 

– Tiếp tục đánh giá và tổng kết việc ứng dụng các kết
quả NCKH trong thực tiễn các hoạt động của đơn vị.

 

         

 

          Trên đây
là kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác quản lý cũng như
chuyên môn của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần
năm 2017. Đề nghị
các khoa phòng và cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện nghiêm túc
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo
Giám đốc kịp thời để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

 

– Giám đốc, Phó giám đốc;

 

– Các khoa –
phòng;        

 

– Lưu VT, KHTH – CĐT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Tâm

 

 

 

DANH
SÁCH CÁC ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 201
7

 

 

STT

 

Tên đề tài

 

Bộ phận/Khoa phòng ứng dụng

 

Thời gian

 

Kết quả

 

đầu ra

 

1

 

Ứng dụng các phương pháp điều trị các rối loạn tâm
thần ở bệnh nhân sử dụng ma túy tổng hợp dạng amphetamin
e

 

Khoa
Phục hồi chức năng

 

Từ quý I
năm 2017

 

– > 90%
Bệnh nhân được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, hợp lý và ổn định khi ra
viện.

 

– Rút ngắn
thời gian  điều trị, trung bình 14
ngày/đợt.

 

2

 

Nguyên
cứu một số nguyên nhân gây mất ngủ ở bệnh nhân đến khám bệnh tại khoa Khám bệnh
– Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh

 

Các khoa
lâm sàng

 

– Từ quý I
năm 2017

 

> 90%
bệnh nhân có rối loạn giấc ngủ được chẩn đoán sớm, chính xác và điều trị kịp
thời

 

3

 

Thực trạng kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng viên tại
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần

 

Phòng Điều
dưỡng, KHTH-CĐT, Công đoàn

 

– Quý I,
II năm 201
7: tập huấn y đức, giao tiếp ứng xử

 

– Quý
III: Tổ chức Hội thi “
Điều dưỡng
viên Giỏi-Thanh lịch
” năm
201
7

 

– >
90% CBVC, người lao động được tập huấn nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử.

 

– 100%
thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp

 

 

– Tổ chức
hội thi

 

4

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần và
một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân động kinh cục bộ phức tạp

 

Các khoa
lâm sàng

 

– Từ quý I
năm 2017

 

> 90%
bệnh nhân động kinh có rối loạn tâm thần được chẩn đoán sớm, chính xác và
điều trị kịp thời

 

5

 

Nghiên cứu sử dụng Clonidine trong hỗ trợ điều trị
hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện

 

Khoa Phục
hồi chức năng

 

– Từ quý I
năm 2017

 

100% bệnh
nhân nghiện CDTP được chẩn đoán sớm, chính xác và điều trị kịp thời bằng
Clonidin