CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN

I. TÌNH
HÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG

1.
Tình hình chung

Được sự quan tâm chỉ đạo
trực tiếp của Cấp uỷ, BGĐ, Công đoàn ngành Y tế, của liên đoàn LĐ Thành phố Cẩm
Phả, Công đoàn Bệnh viện BVSKTT Tỉnh Quảng Ninh đã khắc phục mọi khó khăn để
đạt nhiều những thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển chung của đơn
vị, của ngành Y tế .

1.1
Cơ cấu số lượng

Hiện nay CĐ Bệnh Viện BVSKTT
Tỉnh Quảng Ninh có tổng số 147 đoàn viên công đoàn cả biên chế và LĐ hợp đồng,
trong đó nữ chiếm 74% trên tổng số CBVC với 09 tổ công đoàn.

+ Tổ công đoàn Kế hoạch tổng hợp-Dược

+ Tổ công đoàn Tổ chức hành chính-Tài chính kế toán

+ Tổ công đoàn Khoa Khám bệnh-Cận lâm sàng

+ Tổ công đoàn Khoa Bán cấp tính Nữ

+ Tổ công đoàn Khoa Bán cấp tính Nam

+ Tổ công đoàn Khoa Cấp tính

+ Tổ công đoàn Khoa Điều trị tổng hợp

+ Tổ công đoàn Khoa Phục hồi chức năng

+ Tổ công đoàn Dinh dưỡng-Chống nhiễm khuẩn.

1.2.Trình
độ chuyên môn:

          +
TS, CK I:  06 (4 %)                          + Trung cấp:           62 (42%)

          +
Đại học :   22 (15 %)                        + Khác:                  57 (39%)

1.3.
Trình độ chính trị: 
Tổng số đảng viên là: 23 (Trong đó: Cao cấp  chính trị: 01, Trung cấp chính trị: 08, Sơ cấp chính trị: 14)

2. Hoạt
động chuyên môn

– Hoạt động chuyên môn trong năm 2013 đều
vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

Giường bệnh nội trú:                 chỉ tiêu 190, thực kê 268
giường

Số lượt khám điều trị nội
trú:     2.136 BN đạt 121%

Số lượt khám điều trị
ngoại trú: 2.312 BN đạt 97%

Số lần xét nghiệm:                     4.603 lần đạt 170%

BV đã thực hiện tốt quy
chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, nâng
cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Chú trọng nâng cao y đức, thực hiện quy tắc ứng xử và văn minh giao tiếp giữa
nhân viên y tế với nhân viên, giữa nhân viên y tế với  BN và người nhà BN.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

1.
Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên công đoàn.

– Thực hiện tốt quy chế phối hợp chương
trình hoạt động giữa Giám đốc BV và BCH công đoàn  BV, tổ chức hội nghị dân chủ theo đúng quy
định ngay từ đầu năm, trong hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận bổ sung, sửa
đổi quy chế như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khen thưởng, chế độ phụ cấp
đặc thù, tăng tiền lương cho LĐHĐ, tiền hỗ trợ Bác sĩ trực ở lại làm việc, tiền
làm thêm thứ bảy CN cho khối hộ lý, dinh dưỡng , bảo vệ …. Các ý kiến của CBVC
Bệnh viện đều được BCH đề xuất với Giám đốc Bệnh viện quan tâm giải quyết. Thông
qua đó mối quan hệ giữa chuyên môn và công đoàn gắn bó hơn và công tác quản lý,
thực hiện chính sách với CBVCLĐ ngày một tốt hơn góp phần xây dựng mối quan hệ hài hoà trong đơn  vị.

+ Công đoàn BV đã tổ chức thăm và tặng quà
cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỉ, chia tay CBVC về nghỉ hưu

+ Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí, tổ chức
văn nghệ, cầu lông, cờ tường nhân kỷ niệm các ngày Lễ trong năm.

+ Phát động CCVCLĐ Bệnh viện trồng cây xanh
xung quanh khuôn viên BV sau dịp tết nguyên đán, tạo môi trường, cảnh quan BV
xanh – sạch – đẹp .

+ Phối hợp với chính quyền tổ chức cho
CCVCLĐ đi tham quan du lịch.

+ Định kỳ công đoàn BV tham gia hội đồng
xét nâng lương, đi học, khen thưởng …

+ BCH công đoàn đã tổ chức cho Con em CBCC
Bệnh viện đi tham quan du lịch và các hoạt động dã ngoại khác.

2. Công
tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân

– Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ BV,
công đoàn ngành y tế QN, BCH công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền,
tuyên truyền giáo dục tới đoàn viên CĐ về việc thực hiện các đường lối, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của
công đoàn cấp trên: chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội
Đảng các cấp, nghị quyết TW4,TW5,TW6, đặc biệt là luật  lao động mới, luật khám chữa bệnh, luật BHYT,
luật phòng chống tác hại thuốc lá…. 100%
đoàn viên công đoàn trong BV cam kết thực hiện tốt cuộc vận động học tập
và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao Y đức và thực hiện tốt
quy tắc ứng xử trong ngành y tới toàn thể CBVC trong toàn BV góp phần nâng cao
chất lượng KCB.

– Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tốt các
kế hoạch do LĐLĐ Tỉnh, công đoàn ngành, LĐLĐ Thành phố Cẩm phả phát động.

– 100% đoàn viên công đoàn tham gia ký cam
kết các phong trào: như không hút thuốc lá, không uống rượu, chấp hành nghiêm
chỉnh an toàn giao thông, và thực hiện nâng cao y đức trong toàn BV.

– CCVCLĐ trong BV thực hiện tốt các quy
định về nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá: 100% gia đình CBVC đạt gia đình văn
hoá.

* CĐ Bệnh Viện tham gia xây dựng đảng và chính
quyền trong sạch, vững mạnh

– CĐ Bệnh viện đã tổ chức tuyên truyền tới
100% các đoàn viên CĐ: tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh:
tham gia thực hiện cuộc cải cách hành chính, luật phòng chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng
xử trong toàn BV…

– Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế , BV đã
niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng)để tiếp nhận những phản ánh, ý
kiến của BN và người nhà BN.

– Định kỳ BCH công đoàn và ban thanh tra
nhân dân mở các hòm thư góp ý được đặt tại các khoa, phòng và khu vực KCB. Trong
năm 2013, CĐ Bệnh viện, Ban TTND không nhận được đơn thư khiêú nại tố cáo của
BN, người nhà BN và CBVC trong BV.

3. Tổ chức phong trào thi đua

          Thực
hiện nghị quyết đầu năm của hội nghị CBCC Bệnh viện. BCH Công đoàn BV luôn bám
sát nội dung đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là phong
trào nâng cao y đức trong thời kỳ mới đó là thực hiện tốt quy tắc ứng xử của
CBVC trong đơn vị sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc người
bệnh.

3.1. Phong trào thi đua lao động
giỏi
: động viên đoàn viên công đoàn tham gia nghiên cứu các đề tài khoa
học, các sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, đổi mới trong công tác khám chữa
bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

3.2. Phong trào thực hiện tốt 12 điều y đức
và phong trào nâng cao y đức trong toàn BV
:
ngay từ đầu năm  các tổ, khoa phòng, các cá nhân viết cam kết
thực hiện 12  y đức mà Bộ Y Tế ban hành,
triển khai các giải pháp nâng cao y đức tại đơn vị.

3.3. Phong trào xanh-sạch- đẹp, xây dựng cơ
quan văn hoá
:
Hưởng ứng đợt phát động phong trào xanh –sạch – đẹp bảo
vệ môi trường, xây dựng đơn vị văn hoá, Công đoàn BV đã phát động các khoa phòng
viết cam kết thực hiện 10 mục tiêu thi đua xây dựng đơn vị văn hoá , chăm sóc
hơn 5000 cây xanh xunh quanh khuôn viên BV. làm cỏ vườn thuốc nam BV,  khơi thông cống rãnh, VS dọn dẹp chỗ làm
việc…

3.4. Phong trào thực hành tiết kiệm: Đây
là phong trào xuyên suốt hàng năm, BCH Công đoàn BV đã phối hợp cùng chính
quyền vận động CBVC nêu cao tinh thần tự giác, có ý thức tiết kiệm trong công
việc từ những việc làm nhỏ nhất như tiết kiệm không sử dụng điều hoà khi thời
tiết mát, tiết kiệm nước, điện, văn phòng phẩm….

3.5 Phong trào TDTT-VHVN: BCH Công
đoàn BV thường xuyên tạo điều kiện, động viên CCVCLĐ tham gia tập luyện TDTT
–VHVN nhằm nâng cao sức khoẻ và tinh thần cho đoàn viên CĐ. Tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích cho CCVCLĐ
bằng việc tổ chức thành công các hội thi: kéo co, nhẩy bao bố, cờ tường, cầu
lông, bóng bàn…

4.
Công tác nữ công

– Công đoàn BV đã chỉ đạo Ban nữ công BV
tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phong trào nữ CCVCLĐ “ Giỏi việc nước ,
đảm việc nhà” , xây dựng gia đình no ấm -bình đẳng – tiến bộ – hạnh phúc ,  xây dựng gia đình văn hoá , phụ nữ tích cực
học tập , nuôi dạy con tốt …

– Ban nữ công BV đã tổ chức các hoạt động
thiết thực chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổ
chức kỷ niệm ngày thành lập hội LHPNVN 20.10 bằng nhiều hoạt động cụ thể: tổ
chức toạ đàm, sinh hoạt theo chuyên đề, tổng kết phong trào giỏi việc nước –
đảm việc nhà, tổ chức thi cầu lông, kéo co, văn nghệ, tổ chức sinh hoạt câu lạc
bộ nữ với nhiều hình thức phong phú:  hái
hoa dân chủ  tìm hiểu về chế độ, quyền
lợi được hưởng đối với lao động nữ, cuộc thi tìm hiểu về  những người PN tài ba, trao đổi  kinh nghiệm trong vấn đề nuôi dạy con cái ,về
chăm sóc gia đình,  … các buổi sinh
hoạt đã thu hút được rất đông chị em tham gia.

5. Công tác tài chính công đoàn

– Xây dựng và thực hiện hướng dẫn của LĐLĐ
Tỉnh, LĐLĐ Thành phố Cẩm phả, công đoàn ngành về công tác tài chính- kế toán
công đoàn. Công đoàn BV đã thực hiện tốt chế độ kế toán,
thanh toán theo đúng quy định, đảm bảo cân đối thu – chi theo đúng dự toán đã
xây dựng đầu năm.

Thực hiện nghiêm túc việc thu 1% đoàn phí công
đoàn và trích nộp 2% kinh phí CĐ.

– Mở sổ sách kế toán, chứng từ  thu- chi rõ ràng, có báo cáo quyết toàn tài
chính công đoàn năm 2013 tới các tổ công đoàn.

6.
Hoạt động của UBKT Công đoàn

Uỷ
ban kiểm tra công đoàn BV đã hoạt động theo đúng chương trình kế hoạch năm, quý
đã đề ra. UBKT CĐ Bệnh viện đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệ công
đoàn tại các tổ công đoàn, kết quả :10/10 tổ công đoàn không có đơn thư khiếu
nại, 100% các tổ chấp hành đúng điều lệ Công đoàn quy định.

– Trong những năm qua, UBKTCĐ  Bệnh viện không nhận được đơn thư khiếu nại
tố cáo của BN, người nhà BN, của CCVCLĐ trong BV.

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

– Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam.

– Cờ thi đua toàn diện của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

–