QUY TRÌNH CẤP SỔ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI CỘNG ĐỒNG

logo bv copy 2 (3)

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

 

QUY TRÌNH CẤP SỔ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI CỘNG ĐỒNG

 

(ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẾN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ)

 

Căn cứ pháp lý

 

Luật BHXH số 58/2014/QH13

 

Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số

 

Nơi tiếp nhận

 

Khoa Khám bệnh- Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần

 

Thời gian tiếp nhận

 

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6,
trừ Lễ, Tết)

 

Thời hạn giải quyết

 

Trong thời gian 01 ngày

 

Trình tự thực hiện

 

– Bước 1: Bệnh nhân đăng ký khám
bệnh tại khoa khám bệnh theo BHYT hoặc khám dịch vụ (tùy theo trường hợp bệnh
nhân có BHYT hay không có).

 

– Bước 2: Bác sỹ khám bệnh, chỉ
định xét nghiệm-cận lâm sàng phù hợp.

 

– Bước 3: Thực hiện xét nghiệm –
cận lâm sàng

 

– Bước 4: Sau khi có kết quả xét
nghiệm – cận lâm sàng, Bệnh nhân quay lại phòng khám của Bác sỹ khám ban đầu
để được khám bệnh, chẩn đoán và cấp sổ, làm hồ sơ điều trị ngoại trú.

 

– Bước 5: nhân viên y tế ký duyệt
Lãnh đạo sổ điều trị ngoại trú và hồ sơ bệnh án ngoại trú và trả kết quả cho
bệnh nhân, ghi sổ theo dõi.

 

Lệ phí

 

Theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành