QUY TRÌNH CẤP SỔ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN RA VIỆN

logo bv copy 2 (3)

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

 

QUY TRÌNH CẤP SỔ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI CỘNG ĐỒNG

 

(ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ RA VIỆN)

 

Căn cứ pháp lý

 

Luật BHXH số 58/2014/QH13

 

Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số

 

Nơi tiếp nhận

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Bảo vệ sức
khỏe tâm thần

 

Thời gian tiếp nhận

 

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6,
trừ Lễ, Tết)

 

Thời hạn giải quyết

 

Trong thời gian 01 ngày

 

Trình tự thực hiện

 

– Bước 1: Bệnh nhân nội trú làm
thủ tục ra viện.

 

– Bước 2: Nhân viên y tế khoa
lâm sàng hoàn tất thủ tục ra viện cho người bệnh: làm phiều thanh toán, hoàn
thiện hồ sơ bệnh án nội trú, ghi giấy ra viện, làm hồ sơ bệnh án ngoại trú
cho bệnh nhân.

 

– Bước 3: Nhân viên y tế của
phòng Kế hoạch tổng hợp và Chỉ đạo tuyến kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú – ngoại
trú, giấy ra viện; ghi sổ điều trị ngoại trú cho người bệnh. 

 

– Bước 4: ký duyệt Lãnh đạo sổ
điều trị ngoại trú và hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, giấy ra viện và trả kết
quả cho bệnh nhân, ghi sổ theo dõi.

 

Lệ phí

 

Theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành