Đại hội chi bộ Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2017

I. CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2012 – 2015

 

1. Công tác giáo dục chính trị
t­­ư tư­­ởng
:

 

– Công tác triển khai các chỉ
thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tới CBCNVC đ­­ược thực hiện một
cách nghiêm túc: 100% cán bộ đảng viên và cán bộ viên chức bệnh viện tham gia học
tập các Nghị quyết của đảng bộ cấp trên. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động”
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 100% cán bộ Đảng
viên, cán bộ công nhân viên chức toàn bệnh viện tham gia học tập. Lãnh đạo các
đoàn thể đăng ký các danh hiệu thi đua, trong đó 100% các cá nhân và tập thể viết
bản cam kết đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, quy tắc ứng xử
của Bộ Y tế qui định.

 

          Các chỉ tiêu trong những năm 2012-2014
đều hoàn thành và vượt mức kế hoach từ 100 – 130% chỉ tiêu được giao: số lượt
khám bệnh trung bình 6000 – 8000 lượt/năm, 1.500 – 2.300 lượt điều trị nội trú/năm,
số lần xét nghiệm 5.500 – 7000 lần/ năm.

Biên chế
được giao 190 giường bệnh, 153 CBVC, với 10 khoa, 4 phòng, 1 trung tâm giám định
pháp y tâm thần. Trong đó có 18 bác sỹ, dược sỹ ( 2 ths; 6 CKI; 1 ĐH; 9 Bs đa
khoa), Cử nhân điều dưỡng: 10,  điều dưỡng
trung học: 44, Đại học khác: 04.

 

          Bệnh viện đã từng bước để nâng cao chất
lượng công tác khám chữa bệnh, thực hiện tốt Luật BHYT, Luật Khám chữa bệnh, …
đảm bảo quyền lợi của người bệnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng
trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt quy định về y đức, quy tắc ứng
xử trong đơn vị sự nghiệp y tế, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y
tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trong thời gian qua không có sự phản
ánh về việc đùn đẩy, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ viên chức bệnh viện. Tăng
cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác truyền thông giáo dục
sức khỏe và công tác tuyến trước, công tác điều trị dự phòng, thực hiện tốt
công tác quản lý, xử lý chất thải y tế.

 

          Bệnh viện đã làm tốt công tác chỉ đạo
tuyến về công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân, đồng thời triển khai
có hiệu quả Dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Hiện nay đang quản
lý khoảng hơn 2.700 bệnh nhân tâm thần tại 14 huyện thị. Trong đó 85% số bệnh
nhân được điều trị ổn định tại cộng đồng, những bệnh nhân này sinh sống, lao động,
sinh hoạt cùng với gia đình và cộng đồng. Giảm tỷ lệ tàn tật, tàn phế, giảm tỷ
lệ gây rối gây hại do bệnh tâm thần gây nên.

 

Công tác Giám định pháp y tâm thần và y khoa: Trung
tâm giám định pháp y tâm thần được thành lập và đưa vào hoạt động. Đảm bảo thực
hiện tốt công tác giám định pháp y tâm thần – giám định y khoa theo đúng quy định.
Đội ngũ giám định viên được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn cũng như
pháp luật. Trong thời gian qua đã giám định hàng trăm ca bệnh tâm thần góp phần
thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người tàn tật. Thực hiện giám định pháp
y tâm thần đảm bảo khách quan, trung thực giúp cho cơ quan điều tra, thi hành
luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trung bình 10 – 20 lượt trường hợp/năm.

 

3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng:

 

– Vấn đề
thực hiện điều lệ đảng: Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc điều
lệ đảng.

 

– Triển
khai và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Hàng
năm cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai công tác xây dựng Đảng đạt trong sạch
vững mạnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội
ngũ đảng viên trong việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và chống
các biểu hiện tiêu cực. Học tập Nghị quyết trung ương IV: 100% đảng viên tham
gia học tập và thảo luận, có đánh giá nhận thức và thu hoạch sau học tập.

 

– Công
tác sinh hoạt đảng cũng luôn được coi trọng, thực hiện tốt chỉ thị 10-CT/TW của
Ban bí thư Trung ương về thực hiện chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt và chất
lượng sinh hoạt đảng. Hàng tháng cấp uỷ họp để quán triệt nghị quyết và chỉ đạo
của cấp ủy cấp trên; tình hình chung của ngành và của đơn vị, đồng thời đánh
giá việc thực hiện nghị quyết và đư­­a ra phương hướng lãnh đạo đơn vị tháng
sau, thông qua cuộc họp Chi bộ vào đầu tháng. Nội dung và hình thức sinh hoạt
được đổi mới thiết thực, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề đang đặt ra đối với
đơn vị. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và
phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

 

– Công tác phát triển Đảng
luôn được quan tâm chú trọng:

 

Năm 2012:
Tổng số đảng viên: 22 đ/c, (02 dự bị) kết nạp mới 01 đv.

 

          Năm 2013: Tổng số đảng viên: 22 đ/c, (01 dự bị) 01 nghỉ
hưu, 1 chuyển.

 

Năm 2014:
Tổng số đảng viên: 24 đ/c, (dự bị 02) kết nạp mới 02 đv.

 

          Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ bồi dưỡng
và kết nạp 04 đảng viên mới.

 

             Hiện nay Chi bộ có 24 đảng viên: Trình
độ chuyên môn: sau đại học 08 đ/c; đại học, cao đẳng 10 đ/c, trung cấp 04, sơ cấp
02; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp 01đ/c, trung cấp 06, sơ cấp 17. Chia 3
tổ đảng: tổ lâm sàng; tổ cận lâm sàng; tổ hành chính.

 

– Thực
hiện qui định 76 của Ban bí thư­­ Trung ­ư­ơng Đảng, 100% các đ/c chí đảng viên
trong chi bộ đã thực hiện tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư­­ trú và được cấp
uỷ chi bộ nơi cư trú đánh giá tốt.

 

– Tiếp tục
đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiện toàn
nâng cao chất lượng kiểm tra, hàng năm chi bộ đều tiến hành tự kiểm tra. Hàng
năm  100% đảng viên đều đủ t­ư­ cách hoàn
thành tốt nhiệm vụ, trong đó 3 đ/c đảng viên đạt  xuất sắc, Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh
xuất sắc được Đảng uỷ Sở y tế, Đảng ủy cấp trên khen thưởng. Trong nhiệm kỳ
không có đơn thư khiếu nại tố cáo của đảng viên, cán bộ viên chức và quần
chúng.

 

– Đảng
viên đóng đảng phí đúng kỳ hạn, Chi bộ trích nộp đảng phí lên cấp trên theo qui
định. Hàng năm, UBKT đảng các cấp tiến hành kiểm tra công tác đảng của Chi bộ
và đều đánh giá cao các mặt hoạt động của Chi bộ.

 

 

4. Lãnh đạo công tác đoàn thể
Công tác đoàn thể:

 

– Lãnh đạo
và kiện toàn các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp cùng với chính
quyền phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn
trong năm. Lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể tổ chức và tham gia các cuộc thivăn
nghệ quần chúng do Công đoàn ngành tổ chức và đều đạt thành tích cao.

 

          – Công tác khám chữa bệnh: mặc dù bệnh
viện đã có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn nhưng chưa thu hút được nhiều
bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

 

          – Công tác NCKH: chưa có nhiều CBVC
tham gia nghiên cứu khoa học, các đề tài chưa có tính ứng dụng cao, can thiệp
vào công tác khám chữa bệnh để nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh
tâm thần.

 

          – Công tác Đảng:

 

          + Việc phê bình và tự phê bình, đóng
góp ý kiến trong sinh hoạt chưa tích cực.

 

          + Tinh thần xung kích, gương mẫu, nêu
cao vai trò của người đứng đầu từng cấp còn chưa được thể hiện nhiều.

 

·       Nguyên nhân:

 


Thiếu
nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ bác sỹ).

 


Cơ sở vật
chất chưa đồng bộ và chưa xây dựng Trung tâm bảo trợ tâm thần nên gây quá tải
cho Bệnh viện và ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.

 


Tính tự
giác, gương mẫu của một số đảng viên chưa cao.

 

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy khóa 29 nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đồng chí: Ths Bùi Hồng Tâm, Ths Vũ Minh Hạnh, BSCKI Bùi Tiến Dũng. Đại hội cũng đã bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế Quảng Ninh lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015-2020.