QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE

QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE

logo bv copy 2 (3)

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

 

QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO
VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN

 

Căn cứ pháp lý

 

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

 

Nơi tiếp nhận

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp và chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Bảo vệ sức
khỏe tâm thần

 

Thời gian tiếp nhận

 

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6,
trừ Lễ, Tết)

 

Thời hạn giải quyết

 

Trong thời gian 01 ngày

 

Trình tự thực hiện

 

– Bước 1: tiếp nhận giấy giới
thiệu của cơ quan chức năng (cùng giấy tờ tùy thân) đến xác minh bệnh nhân
khám và điều trị tại bệnh viện (sau khi có ý kiến của lãnh đạo bệnh viện).

 

– Bước 2: Tìm hồ sơ bệnh án trên
hệ thống lưu trữ hoặc bệnh nhân hiện diện trong khoa điều trị, khoa khám bệnh.

 

– Bước 3: Ghi biên bản xác minh

 

– Bước 4: Nhân viên y tế trình
Lãnh đạo ký, đóng dấu và trả kết quả xác minh

 

Giấy tờ, hồ sơ liên quan

 

– Giấy giới thiệu của các cơ quan chức năng

 

– Bản photo chứng minh thư nhân dân

 

– Giấy ra viện, bản photo tài liệu, hồ sơ khám chữa bệnh (nếu
có)

 

Lệ phí

 

Không