QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG

logo bv copy 2 (3)

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH

 

QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Căn cứ pháp lý

 

Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày
22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến
phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua
đường dây nóng;

 

Nơi tiếp nhận

 

Số điện thoại đường dây nóng của BV: 0966 441 313

 

Số điện thoại của Giám đốc BV: 0912 080 207

 

Thời gian tiếp nhận

 

24/24h

 

Thời gian xử lý

 

không quá 03 ngày làm việc

 

Trình tự thực hiện

 

– Bước 1: Người được phân công trực
điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện tiếp nhận thông tin từ người bệnh/
người nhà người bệnh/ nhân viên y tế. Trực tiếp giải quyết những thông tin
trong phạm vi khả năng, quyền hạn của mình.

 

Ghi chép nội dung phản ánh và kết quả xử lý vào Sổ theo dõi, tiếp
nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng.

 

Báo cáo nội dung tiếp nhận thông tin và kết quả xử lý trong buổi
giao ban bệnh viện.

 

– Bước 2: Trường hợp thông tin
phản ánh vượt quá khả năng giải quyết của người trực đường dây nóng thì phải
báo cáo Giám đốc để được giải quyết.

 

– Bước 3: Đối với thông tin phản
ánh cần phải có thời gian để xác minh và giải quyết thì Giám đốc sẽ phân công
cho các bộ phận, các khoa phòng có liên quan tiếp nhận và xử lý thông tin,
báo cáo theo quy định, cập nhật trên hệ thống phần mềm đường dây nóng.

 

– Bước 4: Thông báo kết quả xử lý
tới cá nhân, đơn vị phản ánh qua đường dây nóng.

 

Lệ phí

 

Không