QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN

logo bv copy 2 (3)

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN

Căn cứ pháp lý

Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13

Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân

Nơi tiếp nhận

Phòng tiếp công dân – Tầng 2, nhà A – Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe
tâm thần

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính ngày thứ sáu hàng tuần (trừ Lễ, Tết)

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Công dân (hoặc người được
ủy quyền, người đại diện) xuất trình giấy tờ tùy thân

– Bước 2: Công dân (hoặc người được
ủy quyền, người đại diện) trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu
nại và cung cấp các tài liệu có liên quan.

– Bước 3: Cán bộ tiếp công dân
tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại và các tài liệu có liên
quan do công dân cung cấp.
ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình  bày vào sổ tiếp công dân và đọc lại trước
khi công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung. Trường hợp công dân
trình bày bằng lời nói nếu thấy cần thiết thì ghi âm nội dung trình bày của
công dân. Giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân và yêu cầu
ký xác nhận

– Bước 4: xử lý phản ánh, kiến
nghị, tố cáo, khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc BB thì báo cáo giám
đốc giải quyết. Nếu
không
thuộc quyền của Giám đốc Bệnh viện thì phải hướng dẫn công dân đến cơ quan có
thẩm quyền giải quyết.

Thành phần, số lượng hồ sơ

– Đơn của công dân

– Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp ủy quyền), giấy chứng
minh hợp pháp của việc đại diện

– Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có)

– Số lượng Hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí

Không phải đóng lệ phí