QUY TRÌNH CẤP GIẤY BÁO TỬ

logo bv copy 2 (3)

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

 

QUY TRÌNH CẤP GIẤY BÁO TỬ

 

Căn cứ pháp lý

 

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

 

Nơi tiếp nhận

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp và chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Bảo vệ sức
khỏe tâm thần

 

Thời gian tiếp nhận

 

24/24h

 

Thời hạn giải quyết

 

Giải quyết ngay

 

Trình tự thực hiện

 

– Bước 1: Tiếp nhận thông tin
xin cấp giấy chứng tử

 

– Bước 2: Nhân viên y tế ghi giấy
báo tử (theo mẫu)

 

– Bước 3: Trao giấy báo tử cho
thân nhân

 

– Bước 4: Ghi sổ theo dõi người
bệnh tử vong

 

Lệ phí

 

Không phải đóng lệ phí