Kế hoạch hưởng ứng ngày sức khỏe Tâm thần

Kế hoạch hưởng ứng ngày sức khỏe Tâm thần
Thứ tư, 10.05.2016, 07:56am (GMT+7)

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày
Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10/2016

  Căn cứ công văn của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về việc đề nghị tổ
chức các hoạt động truyền thông nhân ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10/10; 
Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Sở Y tế Quảng
Ninh về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, và tổ chức bộ máy của
Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh’; 
Căn cứ vào kế hoạch năm 2016 và tình hình thực tế tại đơn vị.
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch tổ
chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sức khỏe tâm thần Thế giới (10/10/1992 –
10/10/2016) với các nội dung sau:
I.
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
– Nâng cao nhận thức của mọi người dân về sức khỏe tâm
thần.
– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 10/10, ngày Sức
khỏe Tâm thần Thế giới.
– Các hoạt động được tổ chức trang trọng, tiết kiệm.
II. NỘI
DUNG
1. Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần cho
nhân dân với chủ đề năm 2016 là
“Cứu trợ tâm lý ban đầu”.
– Hình thức:  
+ Treo băng rôn tại cổng Bệnh viện và tại khoa Khám bệnh.
+ Phát tờ rơi về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện.
+ Thông
tin trên
trang web của
bệnh viện.
+ Phối hợp với trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe
Quảng Ninh trong tuyên truyền về sức khỏe tâm thần.
– Thời gian: từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày
15/10/2016.
2. Tổ chức gặp mặt, sinh hoạt khoa học, trao đổi chuyên môn đối với toàn bộ cán bộ viên chức,
người lao động của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh.
– Thời gian: 9h00  – 10 h00 ngày 06/10/2016
– Dự kiến: 147 cán bộ viên chức.
3. Tổ chức 01 bữa ăn từ thiện cho toàn bộ bệnh nhân điều
trị nội trú tại Bệnh viện
– Thời gian: bữa ăn trưa ngày 10/10/2016
– Dự kiến: 320 bệnh nhân nội trú.
3.
Tổ chức các hoạt động thể thao cho người bệnh tâm thần.
– Thi đấu cầu lông:
+ Chọn 04 bệnh nhân nam, chia làm 02 đội, thi đấu một
trận thi đấu 03 séc 21 điểm.
+ Chọn 04 vận động viên nữ chia làm 02 đội, thi đấu 03
séc 21 điểm.
– Thi đấu kéo co:
+ Chọn 20 bệnh nhân nam và 8 bệnh nhân nữ, chia làm 4
đội thi đấu vòng tròn một lượt.
– Phần thưởng bằng hiện vật (bánh kẹo).
– Thời gian: 14h00
– 15h00 ngày 06/10/2016.
– Địa điểm: tại nhà thi đấu, tập luyện của Bệnh viện
BVSK tâm thần.
5. Kinh phí: dự kiến 65.200.000 đ (Sáu mươi lăm triệu
hai trăm ngàn đồng chẵn), trích từ nguồn kinh phí phát triển sự nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phòng KHTH phối hợp Phòng điều dưỡng tổ
chức thực hiện giao lưu thể thao cho các bệnh nhân;
đưa tin bài lên trang web của bệnh viện; chuẩn bị khánh tiết, băng rôn, khẩu
hiệu, mua vợt, phần thưởng cho người bệnh.
– Khoa Dinh dưỡng tổ chức bữa ăn cho người bệnh nội
trú,
đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm.
– Phòng Tài chính kế toán đảm bảo nguồn kinh phí cho tổ chức
các hoạt động.
– Các khoa phòng có trách nhiệm cùng phối hợp trong triển
khai các hoạt động.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sức
khỏe Tâm thần Thế giới (10/10). Đề nghị các khoa phòng và các cá nhân có liên
quan nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc cần báo cáo
Giám đốc để được giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

 

                      GIÁM ĐỐC

 


Ban tổ chức; 

 


Các khoa phòng;

 

– Lưu: VT.

 

 

 

                        

 

                      Bùi Hồng
Tâm

 

Phòng KHTH-CĐT

 


Đánh giá (Lượt bình chọn: )

    Bình luận (0)     Gửi bạn bè     Bản in     Edit

 

Các tin khác:
Hội thi “Ứng xử hay – Tay nghề giỏi” năm 2016 (08.24.2016)
Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016 (07.15.2016)
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần (04.03.2016)
Ba nhiệm vụ trọng tâm – Năm giải pháp cơ bản của ngành y tế Quảng Ninh năm 2016 (02.20.2016)
Tọa đàm Thanh niên ” ma túy đá – hiểm họa khôn lường” (01.10.2016)
Kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2015 (12.04.2015)
Bệnh viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày tâm thần thế giới (10.07.2015)
Hội thi Điều dưỡng viên giỏi bệnh viện lần thứ 3 năm 2015 (10.02.2015)
Quy chế thi đua khen thưởng, xử phạt trong Quy chế chi tiêu nộ bộ năm 2015 (04.08.2015)
Quy chế chi tiêu nội bộ năm2015 (04.03.2015)

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày
Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10/2016

Nơi nhận:

 

                      GIÁM ĐỐC

 


Ban tổ chức; 

 


Các khoa phòng;

 

– Lưu: VT.

 

 

 

                        

 

                      Bùi Hồng
Tâm