Tin nội bộ

Nhằm nâng cao kiến thức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh và kỹ năng giao tiếp ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phòng Điều dưỡng đã tổ chức thi kiểm tra chuyên môn điều dưỡng viên năm 2018 với mực đích: (1) Nâng cao kiến thức chuyên môn…

Tin nội bộ

 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 – Bệnh viện: BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHOẺ TÂM THẦN QUẢNG NINH – Địa chỉ chi tiết: Số 14 Ngõ 361 Đường Đặng Châu Tuệ – Phường Quang Hanh – Thành phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh – Số giấy…

Tin tức

HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1- Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và các chủ trương của Đảng,…