Thông tin y dược » Thành tựu y học
 

Y tế Quảng Ninh: Một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực


Thứ ba, 10.06.2015, 06:09pm
Trong nhiệm kỳ qua, ngành Y tế Quảng Ninh đã đánh dấu nhiều thành công và những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo những hoạt động của ngành. Đây sẽ là nền tảng căn bản, là kim chỉ nam để ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục định vị những giá trị cốt lõi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Y tế Quảng Ninh hướng về cơ sở
Thứ ba, 10.06.2015, 06:04pm
Những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhằm chia sẻ những khó khăn và chăm sóc sức khoẻ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là nhân dân các huyện miền núi, hải đảo. Những hoạt động này góp phần đảm bảo công bằng trong khám, chữa bệnh giữa các vùng, miền trong tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng trong dự phòng, phát hiện bệnh sớm cho người dân.

Y tế Quảng Ninh: Ứng dụng tiến bộ KHKT trong khám, chữa bệnh cho nhân dân


Thứ ba, 10.06.2015, 06:00pm
Những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh đã triển khai áp dụng, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) y tế, công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của ngành. Nhờ đó, đã mang lại những thành tựu lớn trong công tác chuyên môn, nhất là trong dự phòng và khám, chữa bệnh.

Y tế Quảng Ninh: Một nhiệm kỳthành công với 3 đột phá 


Thứ ba, 10.06.2015, 05:52pm

QTV - Trong nhiệm kỳ qua, ngành Y tế Quảng Ninh có những bước phát triển đột phá, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Những kết quả của nhiệm kỳ 2010 - 2015 chính là động lực để ngành y tế vững bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng chín 2017  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30